เปิดเกณฑ์ ลงทะเบียน เราชนะ เน้นฐานข้อมูลสำคัญ รับเงิน 7 พัน

เป้นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งทางออกที่ช่วยแก้ไข ได้ดีเลยทีเดียว

ล่าสุดทำความเข้าใจ เราชนะ ถึงการลงทะเบียน www.เราชนะ.com เผยรายละเอียดสำคัญ ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับคัดกรองการรับเงิน 7 พันบาท

ซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันแล้ว มาตรการความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV19 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในที่ประชุมอนุมัติเงิน

โดขย ออกเป็นมาตรการ เราชนะ ช่วยเหลือประชาชนรายละ 7,000 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 3,500 บาทติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนปลายเดือนมกราคมนี้ โดยจะมีการนำมาตรการนี้

และ โครงการคนละครึ่ง เข้าหารือรายละเอียดอีกครั้งในวันที่ 19 มกราคมนี้ สิ่งที่ สังคม และผู้คนกำลังให้ความสนใจก็คือ รายละเอียด และความชัดเจนของโครงการ โดยความคืบหน้าเกี่ยวกับ เราชนะ

นั้น มีการรายงานข้อมูลหลากหลาย ตั้งแต่การยืนยันการจดทะเบียนโดเมนเว็บไซต์เราชนะ ที่มีการตรวจสอบพบว่ามีการจดทะเบียนจริง

ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา เป็นแพลตฟอร์มคล้ายๆ กับเราไม่ทิ้งกัน แต่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน ขณะเดียวกันนั้น อาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็ได้ออกมาให้รายล ะเอียดเกี่ยวกับม าต การเราชนะผ่านสื่อต่างๆ อีกหลายครั้ง

งเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ www.เราชนะ.com สามารถสรุปได้ ดังนี้

มาตรการ เยียวย าผู้ได้รับผลกระทบจา ก CV19 ผ่าน เราชนะ ที่เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ในช่วงสิ้นเดือนมกราคมนี้ คาดว่า จะครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบจากcvd 19 ประมาณ 30-40 ล้านคน

โดย กลุ่มเป้าหมายของความช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นกลุ่มอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ และเกษตรกร ซึ่งมีรายได้น้อย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โดยไม่ได้จำกัดพื้นที่การแ พร่ร ะบาดว่ามีความเสี่ยงสูงหรือต่ำ

สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธินั้น จะมีการวางระบบเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยาก เหมือนกับการลงทะเบียนคนละครึ่ง หรือเยียวย าเกษตรกร โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ฐานข้อมูลเฉพาะ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แบ่งเป็น กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ คือ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

หรือบัตรคนจน ซึ่งระบบของทางภาครัฐนั้นมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว และกลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งที่มีการยืนยันสิทธิเกือบ 14 ล้านราย ส่วนใครที่ยังไม่เคยมีชื่อ และข้อมูลอยู่ในระบบหรือฐานข้อมูลเดิมจะต้องลงทะเบียนใหม่

ซึ่ง หนึ่งในระบบคัดกรองสำคัญที่จะนำมาเป็นจุดชี้ขาดเรื่องความช่วยเหลือ ก็คือ จำนวนเงินขั้นต่ำในระบบบัญชีธนาคารต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรการเยียวยาโควิด เราชนะ กำหนดไว้

ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ จะมีอยู่ 3 กลุ่มหลักๆ คือ

1.กลุ่มข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

2.กลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ซึ่งมีอยู่ราว 11 ล้านราย

3.และกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง โดยเมื่อระบบคัดกรองกลุ่มผู้ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ เราชนะ ผ่านการลงทะเบียนที่คาดว่าจะมีการใช้ www.เราชนะ.com มาเป็นช่องทางหลักนั้น

กระทรวงการคลัง จะนำไปสู่การประมวลข้อมูลกับระบบประกันสังคม เพื่อคัดกรองผู้ที่มีชื่อในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ออก

ก่อนจะนำไปตรวจสอบข้อมูลกับระบบธนาคารว่า ผ่านเกณฑ์เงินขั้นต่ำในระบบบัญชีหรือไม่ จากนั้น จึงจะโอนเงินผ่านบัญชีในระบบพร้อมเพย์ หรือการใช้แอพ เป๋าตัง

อย่างไรก็ตาม เรื่องการใช้เงินในระบบบัญชีของแอพเป๋าตังที่จะมีวิธีการใช้จ่าย เบิก ถอนอย่างไรนั้น รวมถึงขั้นตอนการลงทะเบียน และรายละเอียดสำคัญที่ชัดเจน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า จะมีรายละเอียดออกมาทั้งหมดในวันที่ 19 มกราคม นี้