โฆษกสำนักงานสลากฯ พูดแล้ว ยังไม่มีใครมาขึ้นเงินรางวัลที่ 1

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อไม่นานมานี้นายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานสลากฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดตามที่มีหนังสือจากทางตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครต้องการให้สำนักงานสลากทำการอายัดสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 ใบใน 1 ชุด ตามที่นางไพมณี พลราชม อ้างว่าถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 2 ใบ ซึ่งมีการเขียนลายมือชื่อไว้ด้านหลัง และกำลังเป็นเรื่องราวฟ้ อง ร้อ งกันอยู่ในขณะนี้

จากที่ได้รับรายงานเบื้องต้นการขึ้นเงินรางวัลที่ 1 ในจำนวน 100 ใบนั้น ซึ่งผู้ที่ถูกรางวัลที่ 1 ได้มาขึ้นเงินรางวัลงวดดังกล่าวไปบ้างแล้ว แต่ผู้ถูกรางวัลที่ 1 ยังไม่มาขึ้นรับเงินรางวัลครบตามจำนวนดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ตามปกติการขึ้นเงินรางวัลในแต่ละงวดกำหนดเวลาไว้ผู้ถูกรางวัลสามารถมาขึ้นรางวัลได้ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ถูกรางวัลในแต่ละงวดรางวัลที่ออก หากพ้นกำหนดภายใน 2 ปี ไม่มีการมาขึ้นรางวัลเงินรางวัลในงวดดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปที่กระทรวงการคลัง ซึ่งในแต่ละปีจะมีประชาชนไม่ได้มาขึ้นรางวัลปีละกว่า 100 ล้านบาท

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ถูกรางวัลเลขถ้าย 2 ตัว 3 ตัวเป็นส่วนมาก ดังนั้นเวลานี้คงจะต้องรอดูว่าผู้ที่จะนำสลากรางวัลที่ 1 ในงวดวันที่ 1 มีนาคมนี้ โดยในใบรางวัลมีลายเซ็นชื่อสลักไว้จะมาขึ้นรางวัลรับเงินจริงในช่วงเวลาใดและมีจริงหรือไม่ หากพบสลากดังกล่าวและมีสลักชื่อไว้จริงทางสำนักงานสลากฯพร้อมที่จะอายัดสลากใบดังกล่าวทันทีและจะรายงานให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบโดยทันที เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนของเรื่องนี้กันได้ต่อไป