ในหลวง ทรงพระคำสั่ง งดเก็บค่าเช่าที่ดินรายปี ที่ดินวัดปทุมฯ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ทรงพระเจริญ ล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2563 ม.จ.จุลเจิม ยุคล โพสต์เฟซบุ๊ก “จุลเจิม ยุคล” ระบุว่า สมเด็จบร มบ พิตรพระร าชสมภ ารเจ้า พระบาทสมเด็จพระวชิ รเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาดำรัสสั่งเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ งดเรียกเก็บค่าเช่าที่ดินรายปี (ปีละสามหมื่นบาท)จาก วัดปทุมวนารามร าชวรวิหารตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

โพสต์ดังกล่าว

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ขอพระราชศรัทธาที่จักบำรุงพระพุทธศาสนาจงเป็นอานิสงส์พลวปัจจัยเกื้อกูลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล

ขอบคุณภาพ “น้องเอ๋หมูสีชมพู”

ที่มา จุลเจิม ยุคล