กรมอุตุเผย ทั่วประเทศไทยร้อนระอุ

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเมื่ออุตุฯ เผยไทยตอนบนร้อนถึงร้อ นจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ-มีฟ้าหลัวตอนกลางวัน เหนือตอนล่ าง-อีสาน-กลาง-ตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 21-22 มี.ค.นี้ เตรียมรับมือ พายุฤดูร้อ น โดย อีสาน ได้รับผลกระทบก่อนภาคแรก ส่วนภาคอื่นคิวต่อไป เตือน 22 มี.ค.นี้ ใต้ มีฝนเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 19 มี.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อ นปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่ างและภาคกลางตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้ อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

โดยมีอากาศร้ อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่ าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่ าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อ นถึงร้อ นจัดในตอนกลางวันไว้ด้วย

อนึ่งในช่วงวันที่ 21-22 มี.ค.64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่ จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้ อนถึงร้อ นจัด ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยมีพายุฤดูร้อ นเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบน จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.64 เป็นต้นไป

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีน้อยถึงปานกลาง เว้นแต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง หมอกควันมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนและอากาศไม่สามารถลอยตัวได้ดี ทำให้การระบายของอากาศมีน้อย พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ ถึง 06.00 วันพรุ่งนี้

ทั้งร้อ นทั้งฝน อากาศแปรปรวนระวังสุขภาพกันด้วยนะครับ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ