ดูกันให้ไว นาย ไชย์พล ทำกับนักข่าวช่อง อัมรินทร์ทีวี

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม แแลต้องบอกว่า ทองแท้ยังไงไม่มีลอกไม่มีดำ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไม่ แต่นี้ เหมือนจะเป็นทองม้วน

เรียกได้ว่าเป็นค ลิปที่ใครเห็นก็รับไม่ได้  สำ หรับน ายไช ย์พล วิภา ทำกับนักข่าวช่องอัมรินทร์ทีวี เมื่อวันที่ 19 มกราคม เพจ อย่าหาทำ V.3 ได้โพสต์คลิ ปนายไชย์พล แสดงพฤติกรร มไม่เหมาะสมอย่า งมาก

คลิปดังกล่าว

กระช ากไมค์ นักข่าวช่องอัมรินท์ เอามือทุ บหลังนักข่ าวไม่ได้มีกา รตอบโ ต้แต่อย่างใด ด้ายน ายไชย์พล เข้าไป กระช ากไมค์ผ ลักหน้าอก เข้าไปต่ อย

หลังจากคลิปเผยแพร่ออกไปต่างก็วิจา รณ์การก ระทำของนายไช ย์พล ที่ไม่เคยมีใครเคยทำมาก่อน

คลิป

ขอบคุณ คลิปจากเพจ อย่าหาทำ V.3