ประกันราคาข้าว งวดที่ 2 โอนแล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโลกอิเตอร์เน็ตทั่วไฟ้าเมมืองไทยต่างติดตาม และต้องบอกว่า  ดีใจด้วยครับ  สำหรับกระดูกสันหลังของชาติ  ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน เพ จ ส วท.อำนาจเจริญ ได้ลงข้อความระบุว่า ประกันราคาข้าว งวดที่ 2 โอนวันพฤหัสบดีนี้ 19 พ.ย.63 โอนให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแจ้งเก็บเกี่ยว ในวันที่ 9-15 พ.ย.63 ราคาเป็นดังนี้

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิในพื้นที่ ตันละ2,996.97 บาท

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,272.96 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,119.18 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,060.16 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 1,311.01 บาท

ธ.ก.ส.จะโอนให้โดยตรงและจะประกาศราคางวดต่อไปทุกวันจันทร์ โอนให้ทุกวันพฤหัสบดี จนกว่าจะครบคนที่เก็บเกี่ยวงวดสุดท้ายคือ 30 ก.ย.64

โพ สต์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามพรุ่งนี้อย่าลืมไปเช็กกันนะครับ อยากเห็นข้าวไทยกลับมาเป็นที่ 1ของโลกอีกครั้ง