ผันผวนรับตรุจีน ราคาทองล่าสุดวันนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่าชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ช่วงนี้ลงมาเยอะอยู่นะโดยรวม

ล่สาสุด วันที่ 19 มกราคม 2564 ไ สมาคมทองคำ ได้เปิด ราคาทองคำเปิดตลาดเช้านี้ ปรับขึ้น 100 บาท

โดย ทองคำแท่ง รับซื้ อ อยู่ที่ 26,150 บาท ข ายออก 26,250 บาท และ ทองรูปพรรณ รับซื้ ออยู่ที่ 25,681.04 บาท ขา ยออก 26,750 บาท

ภาพจาก ราคาทอง

คำแนะนำสำหรับ ผู้ที่จะซื้ อทองคำ เราต้องสังเกตอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ.ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตเมื่อเวลาไปซื้ อทองตามร้านทองต่างๆ

ซึ่งนอกจากร้านข ายทองต้องติ ดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

1. ร้านทองต้องแสดงราคาขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

 

2. มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3. มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4. ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5. ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน