รัฐแจงรายละเอียด กลุ่มเดียวเท่านั้น เงิ นเข้า 6,000 เอาไปรวดเดียววันนี้

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อกระทรวงการคลัง โอนเงิ น เราชนะ ให้กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ง ว ด แรก 6,000 บาท ซึ่งลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 ก.พ.-5 มี.ค.ที่ผ่านมา สามารถเช็กสิทธิได้เลย

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 5 มีนาคม 2564 จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิครั้งแรก จำนวน 6,000 บาท ในวันนี้ (19 มี.ค.64)

ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง สามารถใช้จ่ายวงเงิ นสิทธิ์ดังกล่ าวได้ที่ร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ เราชนะ ผ่าน บัตรประชาชน (แบบสมาร์ทการ์ด) โดยสามารถนำไปใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้า ร้านค้าเราชนะ ร้านค้าคนละครึ่ง รวมทั้งบริการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการ เช่น แท็กซี่ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟใต้ดิน รถจักรย านยนต์รับจ้าง โดยเงิ นจากมาตรการ เราชนะ สามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564

วิธีเช็กสิทธิผ่านเว็บไซต์

เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ

กรอกข้อมูล ได้แก่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ

วิธีเช็กสิทธิ์ผ่านคอลเซ็นเตอร์ กรุงไทย

Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122

ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถติดต่อสาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หากต้องการจะกำหนดรหัส 6 หลัก (PIN Code) เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการใช้จ่ายวงเ งินสิทธิ์ดังกล่ าวแทนการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า