รีบเลย คลัง ประกาศผลทบทวนสิทธิ เราชนะ รอบสุดท้าย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ในช่วงสถาณการ รอบที่ผ่านมา ไม่ว่าใครก็ได้รับผลกระทบกันหมด หลายบริษัทหลายกิจการปิดตัวลง แต่ทว่า ในช่วเวลาที่เราจะผ่านผ้น ไปตรงนี้ ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือหลายมาตรการ ซึ่งมาตรการล่าสุด ที่ กำลังจะปิด การลงทะเบียน ก็คือ เราชนะนั้นเอง

ล่าสุด วันที่ 19 มี.ค.64 กระทรวงการคลัง แจ้งประกาศผลทบทวนสิทธิ เราชนะ รอบสุดท้าย ของประชาชนที่มีเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่ากำหนด และขอบทบทวนคุณสมบัติทั่วไป สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www. เราชนะ .com

ซึ่ง ผู้ที่ผ่านจะได้รับวงเงินครั้งเดียว 7,000 บาท ในวันที่ 25 มีนาคมนี้ และสามารถใช้จ่ายผ่านแอพ เป๋าตัง ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เราชนะ

ทั้งนี้ ผู้ที่ทราบผลการทบทวนสิทธิ คือ 1. ประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในเรื่องการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม การเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ หรือการเป็นผู้มีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด และ กดปุ่ม ทบทวนสิทธิ ทาง www.เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 64

เราชนะ

2.ประชาชนที่มีเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่กดปุ่ม ทบทวนสิทธิ ทาง www.เราชนะ.com และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 แล้ว ระหว่างวันที่ 8 ก.พ.- 8 มี.ค.

อย่างไรก็ตาม คลังประกาศผลทบทวนสิทธิ เราชนะ รอบสุดท้าย รับเงินก้อนเดียว 7,000 บาท วันที่ 25 มี.ค.นี้ ใช้ผ่านแอพฯเป๋าตัง ได้ถึง 31 พ.ค.