วัด เจอค่าน้ำ 3 หมื่น ประปาให้ เจ้าอาวาส ผ่อนได้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทสต่างติดตามและต้องบอกว่า พระใบฎีกา สราวุธ เลขานุกิจ เจ้าอาวาสวัดบางมรา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา แจ้งว่าได้รับใบแจ้งค่ าน้ำประปาของการประป าส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า แจ้งยอดเงินที่ต้องชำระรวมทั้งสิ้น 31,859.46 บา ท จนทำให้หลวงพี่ รู้สึกตกใจและผิดสังเกต

ที่วัดดังกล่าว ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า และเจ้าหน้าที่การประปา ส่ว นภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ตร วจสอบและหาทางออกในการชำระค่าน้ำประปา เพราะขณะนี้ทางวัดไม่มีเงิ นพอที่จะไปจ่ายค่าน้ำ พระไม่มีกิจนิมนต์มาหลายเดือน ทำให้ไม่มีรายได้ซึ่งเ งินวัดที่ประชาชนเคยบริจาคเข้าบัญชีมีเพี ยง 2,000 บาท จึงไม่สามารถนำไปจ่ายค่าน้ำได้

จากลงพื้นที่ของนายอำเภอตะกั่วป่า พร้อมเจ้าหน้าที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ได้ให้ทางออกกับเจ้าอาวาสในการผ่อนจ่ายเป็นระยะเวลา 12 เดือน เดือนประมาณ 2,000 กว่าบาท โดยพระใบฎีกา สราวุธ เลขานุกิจ เจ้าอาวาสวัดบางมรา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา กล่าวว่า ขณะนี้เงินในบัญชีวัด มีอยู่เพียง 2 พันกว่าบาท ตั้งแต่โค วิ ด รอบแรกมาทางวัดก็ได้มีการปิดศาลา พออยู่ไปอยู่มา มาตรวัดน้ำประปาเสีย ทางการประปาก็ได้มาเปลี่ยนมาตรใหม่ ผลปรากฏว่าผ่านไป 1 เดือน ค่าน้ำก็ขึ้นมา 3 หมื่นกว่าบาท เป็นความเดือดร้อนของทางวัดเป็นอย่างมาก ก็เลยทำการขุดและฉีดน้ำเพื่อหาสาเหตุว่าน้ำรั่วจุดไหน ซึ่งคาดว่าน่าจะรั่วอยู่ใต้ดินแต่ทางวัดก็ไม่สามารถดำเนินการได้

จากที่ได้ใช้น้ำประปามา 6 ปี มีการใช้จ่ายค่าน้ำประปามากสุดเป็นเงิน 2,000 บาท หลังจากนั้นมาก็ได้มีการเปลี่ยนมาตรใหม่ ผ่านไป 1 เดือนค่าน้ำของวัดก็อยู่ที่ 31,859.46 บาท ซึ่งเป็นภาระหนักของทางวัดเป็นอย่างมากที่กำลังพัฒนา พระที่อยู่ภายในวัด เนื่องจากที่วัดแห่งนี้ก็ไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายเพราะเป็นวัดที่กำลังพัฒนา แต่ค่าน้ำประปาสูงจนทำให้ทางวัดรู้สึกขัดสนเป็นอย่างมาก การที่จะหาเงินไปจ่ายค่าน้ำประปา ก็จะต้องอาศัยการบุญทานบารมีจากประชาชนที่มีกำลังจะช่วยเหลือวัด จึงขอความอนุเคราะห์จากทางเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ช่วยลงมาดำเนินการแก้ปัญหาให้กับวัดสักครั้งหนึ่ง

ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า กล่าวว่า หลังจากได้รับทราบปัญหาในเรื่องค่าน้ำประปาเดือนนี้ของวัดบางมรา สูงผิดปกติซึ่งทางตนเองได้ ปรึกษากับทางผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า พร้อมลงมาดูพื้นที่ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นน่าจะมีน้ำรั่วบริเวณใดบริเวณหนึ่งของวัด

ซึ่งในมาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะต้องหาจุดที่รั่วให้ได้ซึ่งถ้ามีน้ำรั่วใต้ดินที่ลึกลงไป จึงจำเป็นต้องตัดระบบที่ต่อไว้ออกไป และต้องเดินท่อประปาใหม่ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรสำหรับเรื่องค่าน้ำประปา เป็นจำนวนเงินถึง 30,000 กว่าบาท ก็ได้รับความกรุณาจากทางการประปาเขต ได้ อนุมัติให้ทางวัดมีการผ่อนในระยะเวลา 12 เดือนเดือนละ 2,000 กว่าบาท และต่อจากนี้ก็ต้องหาวิธีการในการช่วยเหลือทางวัด และเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันเพราะวัดดังกล่าวถือว่าเป็นวัดที่อายุมากกว่า 300 ปี ซึ่ งเป็นโบราณสถานที่สำคัญและมีความสำคัญกับพี่น้องช าวพังงา ซึ่งภายในวัดมีพระจำนวน 3 รูป และหลังจากนี้ก็ต้องเข้ามาช่วยดูแลกันต่อไป