เกษตรกรเฮ ขยายเวลารับเงิน 15,000

ถือเป้นข่าวดีสำหรับชาวเกษตรกร เมื่อวันที่ 18 ส.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้ขยายเวลาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก c๐vid

โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขยายระยะเวลาติดตามเกษตรกรที่ยังไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีเพื่อรับโอนเงิน 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 115,892 ราย ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้ หากพ้นกำหนดให้ยุติการติดตามและการโอนเงินให้กับเกษตรกรที่ยังตกค้าง

น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังให้จ่ายเงินกรณีเกษตรกรไม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการ เนื่องจากในช่วงแรกมีความซ้ำซ้อนกับสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกัน แต่ต่อมาได้สละสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกัน

ซึ่งกรณีนี้หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนได้ส่งข้อมูลเกษตรที่ตกหล่นมาแล้วรวม 759 ราย จึงเตรียมจ่ายเงินให้งวดเดียว 15,000 บาท ภายในวันที่ 15 ก.ย.นี้ พร้อมให้ขยายระยะเวลาจ่ายเงินเยียวยๅให้กับเกษตรกรที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์และผ่านการพิจารณา แต่ไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ทันในวันที่ 31 ก.ค. รวม 269 ราย

ขอบคุณ สยามสตรีท