เช็กสิทธิ ม.33เรารักกัน รีบกด ยืนยันตัวตน เช็กเลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับมาตรการ ม33 เรารักกัน ที่รัฐออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ซึ่งเริ่มยืนยันตัวตนผ่านแอป เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. -31 พ.ค. 2564 พร้อมทั้งเปิดลงทะเบียนอีกครั้งสำหรับรอบขอทบทวนสิทธิระหว่างวันที่ 15-28 มี.ค. ทั้งนี้สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่เช็คสิทธิ์แล้ว ได้รับเงินจำนวน 4,000 บาท จะต้องกดยืนยันสิทธิในแอพฯเป๋าตังด้วย มีวิธีดังนี้

ขั้นตอนยืนยันตัวตน ม.33 เรารักกัน ผ่านแอพฯเป๋าตัง

1.กดอัพเดตแอพพลิเคชั่นเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 10.37.0

2.กดเปิดแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และเลือก G-Wallet

3.เลือกเข้าใช้งาน ม33เรารักกัน

4.กดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

5.เมื่อกดยืนยัน และยินยอมสำเร็จ แอพฯเป๋าตังจะขึ้นข้อความ ไม่สามารถใช้สิทธิ ม33เรารักกัน ได้ในเวลานี้ ซึ่งถือว่าสามารถยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้ว

โดย 3 ช่วงเวลาที่กดใช้งานและยืนยันตัวตนนั้น จะมีผลต่อการช่วงเวลาที่ระบบจะโอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตังของผู้ได้สิทธิ ดังนี้

1. กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.2564

หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.2564 รับวงเงินครั้งแรกวันที่ 22 มี.ค.2564 รับวงเงินเข้า 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

22 มี.ค.2564 (รับเงินงว ดแรก)

29 มี.ค.2564

5 เม.ย.2564

12 เม.ย.2564

2.กดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย.2564

หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย.2564 จะได้รับวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. จนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกๆ วันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

3.หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค.2564

หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค.2564 ก็จะได้รับวงเงินสะสม จำนวน 4,000 บาทครั้งเดียว หลังการกดใช้งาน ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถสะสมเงินจำนวน 4,000 บาทได้ แต่ต้องใช้จ่ายก่อนวันที่ ถึงสิ้นสุดโครงการ 31 พฤษภาคม 2564

อย่างไรก็ตามสามารถใช้ได้ทั้งซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ โดยมี 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าเราชนะ และขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมมาตรการ