เต็มแล้ว คนละครึ่ง รอบ 3 แค่ชั่วโมงครึ่ง เต็ม 7 แสนสิทธิ์แล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทที่ทั้งทั่วโลกอินเตอร์เน็ต และคนทั้งประเทศต่างติดตามและต้อง บอกว่า เต็มแล้ว ซึ่งหลายๆคนทั้น และหลายๆคนลงไม่ทัน ก็หวังว่าจะมีรอยต่อไปอีก  ล่าสุด วันนี้ถือเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน 3,000 บาท ผ่านโครงการ “คนละครึ่ง” รอบ 3 โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครั ฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้ อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

โครงการคนละครึ่งรอบ 3

ซึ่งถ้า เข้า  https://www.คนละครึ่ง.com/ ปรากฎว่า ลงทะเบียนเต็มแล้ว หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่ 06.00 น. เพื่อขอใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งที่เหลืออยู่ 7.2 แสนสิทธิ์

เต็มแล้ว