คึกคักเกินคาด ราคาทองล่าสุดวันนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ ชาวโซเชียลและคนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจกันมาก เพราะว่าสิ่งนี้เป็นตัวบ่งชี้อะไรๆหลายๆอย่าง ทั้งเศรษกิจ และ ฐานะของแต่ละบุคล ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ ทั่วโลก โดอแยสิ้งนั้นก็คือ ทอง นั้นเอง

ล่าสุด ราคาทองวันนี้เสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ประกาศราคาครั้งเดียว เมื่อเวลา 09.22 น. คงที่ไม่เพิ่มไม่ลด เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อข ายครั้งสุดท้ายของวันศุกร์ ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาทั้งหมดเพียง 2 รอบ ราคารวมไม่เพิ่มไม่ลดจากราคาซื้อข ายวันพฤหัสบดี

ราคาซื้อขา ยทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งเดียว)

ราคาทองรูปพรรณ ขา ยออกบา ทละ 25,900

รับซื้อบา ทละ 24,847.24

ราคาทองแท่ง ขา ยออกบ าทละ 25,400

รับซื้อบา ทละ 25,300

ราคาซื้อขา ยทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 2 ครั้งสุดท้าย)

ราคาทองรูปพรรณ ข ายออกบาทละ 25,900

รับซื้อบาทละ 24,847.24

ราคาทองแท่ง ขา ยออกบา ทละ 25,400

รับซื้อบา ทละ 25,300

โดยวันนี้เราได้น้ราคาของทองคำ 15 ปีย้อนหลังที่สูงที่สุดของแต่ละปี เพื่อการ ตัดสินใจ มาฝากกัน 

พ.ศ.2548 บาทละ 8,555 บา ท 

พ.ศ.2549 บาทละ 11,068 บา ท

พ.ศ.2550 บาทละ 11,399 บา ท

พ.ศ.2551 บาทละ 13,795 บา ท

พ.ศ.2552 บาทละ 15,827 บา ท

พ.ศ.2553 บาทละ 18,392 บา ท

พ.ศ.2554 บาทละ 22,809 บา ท

พ.ศ.2555 บาทละ 24,581 บา ท

พ.ศ.2556 บาทละ 20,529 บา ท

พ.ศ.2557 บาทละ 19,488 บา ท

พ.ศ.2558 บาทละ 18,834 บา ท

พ.ศ.2559 บาทละ 20,874 บา ท

พ.ศ.2560 บาทละ 20,226 บา ท

พ.ศ.2561 บาทละ 19,447 บา ท

พ.ศ.2562 บาทละ 21,276 บา ท

พ.ศ.2563 บาทละ 30,800 บาท

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอ ง

1 ร้าน ทองต้อ งแสดงราคาขา ยทองแท่งและทอ งรูปพรรณข องแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้ อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็ จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภ ทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้ อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทอ งเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เ ซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็ นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงา นผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของท องแต่ละชิ้ นให้ชัดเจน