งงกันทั้งบาง หลังเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม ร่ายประโยชน์ของผ้าขาวม้า

เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมาผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้แชร์เรื่องราว ว่าตนนั้นกำลังสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของ ผ้าขาวม้า และเมื่อได้เข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ไปจนถึงประโยชน์ของผ้าขาวม้า ก็สร้างความมึนงงเป็นอย่างมาก โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ได้ระบุข้อความว่า คือหาข้อมูลผ้าขาวม้าอยู่ ละมึงดูกระทรวงวัฒนธรรมไทยเขียนประโยชน์ผ้าขาวม้าข้อสุดท้าย ท้อเลย

ก่อนจะโพสต์รูปภาพของเว็บไซต์ที่ตนกำลังหาข้อมูลอยู่ โดยให้สังเกตข้อสุดท้ายในวงกลมสีแดง ซึ่งมีข้อความระบุว่า 28. ผูกค อต าย (ย ามสิ้นคิด) และเมื่อ ทีมข่าวสด ได้ลองไปค้นหาข้อมูลของผ้าขาวม้าจากเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม ก็พบว่ามีข้อความดังกล่ าวระบุอยู่จริง และถูกเผยแพร่ตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 กันย ายน 2558 โดยข้อมูลจะปรากฎอยู่ในหมวดเครื่องนุ่งห่ม

ทั้งนี้เว็บไซต์ดังกล่ าวอยู่ในความดูแลกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจะมีการแนะนำการท่องเที่ยว ประเพณีไทย และข้อมูลด้านวัฒนธรรมอื่น ๆ และเมื่อเรื่องราวดังกล่ าวถูกเผยแพร่สู่โลกโซเชียลกลายเป็นที่วิพ ากษ์วิจ ารณ์

และสร้างความไม่พ อใจกับชาวเน็ตกันในวงกว้าง รวมไปถึงเริ่มมีการตั้งคำถามต่าง ๆ นานาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่ าวที่ถูกระบุไว้ ในเว็บไซต์หลักของกระทรวงวัฒนธรรม

ขอบคุณ ข่าวสด