น้องเนย หนุ่มน้อยอายุเพียง 17 ต่อลมหายใจ 4 ชีวิต

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมหลังจากเพจเฟซบุ๊ก ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพย าบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้โพสต์ภาพและข้อความชื่นชมและยกย่อง นายกฤษฎา อินจันทรา หรือน้องเนย หนุ่มน้อยวัย 17 ปี ที่ครอบครัวได้มีการตัดสินใจบริจาคอวัยวะให้กับทางโรงพย าบาล หลังจากประสบอุบั ติเหตุเสี ยชี วิตจากไปไม่มีวันกลับ ถือเป็นการทำบุญใหญ่ครั้งสุดท้ายของชีวิตก่อนที่ร่างกายจะถูกเผ าเป็นเถ้าถ่าน ซึ่งสามารถช่วยคนอื่นอีก 4 ชีวิต โดยทางเพจได้มีการระบุข้อความว่า


น้องเนย

ชื่นชมน้องเนย นายกฤษฎา อินจันทรา น้องเนย หนุ่มน้อยวัย 17 ปี ที่ประสบอุบัติเ หตุเสี ยชีวิต สมองต าย ไม่สามารถฟื้ นคืนได้ แต่หัวใจยังปกติ ญาติจึงได้ตัดสินใจ บริจาคอวัยวะที่สามารถใช้ได้ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่ วยรายอื่นๆ ประกอบด้วย ไต และลิ้นหัวใจ ของตนที่สามารถนำไปช่วยเหลืออีก 4 ชีวิตที่รออยู่

โดยทีมของโรงพย าบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้กล่ าวขอบคุณครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นบุญกุศลของ น้องเนย และด้วยบุญกุศลนี้ ขอให้น้องเนยไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ ด้วยอำนาจแห่งบุญด้วยเทอญ ไม่มีบุญไหนยิ่งใหญ่ไปกว่าบุญครั้งนี้

ทั้งนี้ หลังจากที่เรื่องราวดังกล่ าวเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ต่างขออนุโมทนาบุญ ขอให้บุญกุศลที่น้องได้ทำนำพาดวงวิญญาณไปสู่สุขคติ เกิดในภพภูมิที่ดีต่อไปยิ่งขึ้นไป และสาธุบุญพร้อมกับแสดงความเสี ยใจกับญาติผู้เสี ยชีวิตอีกด้วย