อาการล่าสุด หนุ่มใจเด็ด

เป็นเรื่องราวจากต่างประเทศที่มีคนแชร์ต่อกันจำนวนมาก จากกรณีที่ สำนักข่าวในประเทศเวียดนาม ได้มีการายรงานว่า ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด Tay Ninh ได้รับผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล เป็นชายรายหนึ่งซึ่งถูกงูรัดที่บริเวณต้นขา แต่ทว่าด้วยความใจกล้ๅ เขาได้นำงูตัวดังกล่าวมาด้วย เขาได้จับที่หัวงูไว้ ขณะเดียวกันงูตัวดังกล่าวก็ได้รัดแขนเขาไว้ไม่ปล่อย

ทั้งนี้ มีรายงานว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ ได้นำงูออกจากมือผู้ป่วยเพื่อทำแผลให้ ผ่านไป 30 นาที ชายรายนี้มีอาการตัวเขียวหๅยใจลำบๅก แพทย์จึงใส่ท่อช่วยหายใจให้เครื่องช่วยหายใจและทำหัตถการเพื่อส่งต่อไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยกว่า เพื่อทำการรักษา

เมื่อไปถึงอีกโรงพยาบาล ชายรายนี้อยู่ในสภๅพ อั ม พ ๅ ต ครึ่งซีก ขณะที่งูถูกย้ายมาพร้อมผู้ป่วย ในสภาพมัดปากแน่นและสิ้นชีพในเวลาต่อมา (ส่วนงูถูกส่งคืนให้ครอบครัว) จากการตรวจสอบผู้ป่วย มีภาวะแท ร กซ้อนจากพิ ษ หลังจากที่ถูกงู กั ด ดังนั้นแพทย์จึงรีบส่งไปที่แผนกโร คเขตร้อนเพื่อรับการรักษา ผู้ป่วยได้รับเซรุ่มป้องกันเฉพาะชนิด 10 ขวด ภายหลังการใช้เซรุ่ม ผู้ป่วยเริ่มรู้สึกตัวขยับแขนขาและลืมตา

ภาพขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

สำหรับพิ ษที่มีผลต่อประสาทแล้ว ยังส่งผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจ ดังนั้น แม้ว่าจะพ้ นขีดอันตรๅย แต่เรายังคงต้องติดตามภาวะแท ร กซ้อนทางหัวใจและหลอดเลื อ ดของกล้ามเนื้ออย่างใกล้ชิด เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที ขณะนี้ผู้ป่วยยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ นายแพทย์ของโรงพยาบาล กล่าว

ที่มา tuoitre.vn / สยามท็อปปิก