อากาศร้อนปลูกแตงโมแทนนาปรัง ขายดีสร้างรายได้ปีละ 2 ถึง 3 แสน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาใช้พื้นที่ประมาณ 15 ไร่เศษ ปลูกแตงโมพันธ์ุกินรี 188 และพันธ์ุซอนญ่าแทนการปลูกนาปรัง ขายสร้างรายได้งาม โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวน สามารถสร้างรายได้ปีละกว่า 2-3แสนบาท

นางสมยงค์ รักไร่ เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา กล่าวว่าตนเองมีอาชีพ ปลูกแตงโม หลังจากฤดูทำนา ขึ่งจะปลูกแตงโมแทนทำนาปรังและทำปลูกมาประมาณ 10 กว่าปี โดยจะรับเมล็ดพันธ์ุมาจากพ่อค้าที่เขามาส่งเสริมการปลูก ใช้พื้นที่ประมาณ 15 ไร่เศษ ปลูกแตงโมพันธุ์กินรี 188 และพันธ์ุซอนญ่าจำหน่ายสร้างรายได้ดี

โดยจะมีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อถึงสวน สามารถสร้างรายได้ปีละกว่า 2-3 แสนบาท ซึ่งใช้เวลาในการปลูกประมาณ 70 วัน โดยในแต่ละปีก็จะให้ผลิตผลมากกว่า 20-30 ตัน ซึ่งในปีนี้ก็จะขายในกก.ละ 7 บาท ขึ่งในปีนี้ราคาแตงโม ราคาตกจากปีก่อนๆมากแต่ก็ยังสามารถทำให้สร้างรายได้และแตงโมที่นี่ผลผลิตมีคุณภาพ จนเป็นที่ต้องการของตลาด เพราะว่าเป็นแตงโมที่มีรสหวาน อร่อย เนื้อแดง เนื้อแน่น มีรสชาติฉ่ำหวาน นอกจากนั้นการปลูกยังได้ใช้ระบบอินทรีย์เข้ามาช่วยการปลูกผลผลิตจึงทำให้แตงโมของตนเองสามารถเก็บไว้ได้นาน ซึ่งในปีนี้ก็จะจำหน่ายส่งให้กับพ่อค้า ในแต่ละฤดูกาลสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ดี สำหรับการทำอาชีพปลูกแตงโมในแต่ละฤดูกาลสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองมากกว่า 300,000บาท ต่อฤดูกาล นับว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ดี สำหรับการทำอาชีพปลูกแตงโมดังกล่าว