เช็กกันเลย วันไหนบ้าง รับเงิน ม33 เรารักกัน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลและคนททั้งประเทศต่างให้ความสำคัญ ตรงนี้ ไม่ว่า จะเป็น พนักงานลูกจ้างประจำ หรือชั่วคราว เพราะว่าตรงนี้ เป็นการช่วเหลือ ของทางรั ฐบาล ทั้งนี้ กลุ่มที่ทมีประกันสังคมหลายๆโครงการที่ผ่านมาไม่ได้สิทธิ์กันแต่ว่าโครงการล่าสุด ม.33เรารักกัน นี้ เป็นมาตรการช่วยเหลือโดยตรง

ล่าสุด โครงการ ม33 เรารักกัน โดยสนับสนุนเงิน 4,000 บาทจากรัฐบาล มีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชาชน ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ประมาณ 9.2 ล้านคน ด้วยการจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บ าท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

กระบวนการในการช่วยเหลือครั้งนี้ อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันสิทธิ์ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งในวันจันทร์ที่ 22 มี.ค.64 จะเป็นวันแรกที่จะมีเงินโอนเข้าสู่ระบบ แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จำนวน 1,000 บ าท ซึ่งจะมีการโอนเงินในทุกสัปดาห์ จำนวน 4 สัปดาห์

ได้เงินวันไหน

วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บา ท

วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บา ท

วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บา ท

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่ไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.ม33เรารั กกัน.com ส่วนผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้สิทธิ์ให้ทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเท่านั้น

โดยเงิน 4,000 บ าท สามารถใช้จ่ายอะไรได้ที่ ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าเราชนะ ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโคร งการ ทั้งนี้ จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นเงินสด หรือโอ นเข้าบัญชีได้ทุกกรณี หากมีการรับแลกเงินสดถือว่า ผิดกฎหมาย

ขณะที่ผู้ตรวจสอบสิทธิ์แล้วระบบแสดงผลว่าไม่ได้รับสิทธิ์ สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันนี้-28 มี.ค.64

ขั้นตอนการ ทบทวนสิทธิ์ www.ม33เรารักกัน.com รับเงิน 4,000 บ าท

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ ซึ่งผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการข อทบทวนสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ ตั้งแต่วันที่ 5-11 เมษายน 2564 หากได้รับสิทธิ์ ให้กดยืนยันตัวตนผ่ านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันนั้น-31 เม.ย.64 และจะรับวงเงิ นงวดเดียว ทั้งสิ้น 4,000 บา ท ในวันที่ 12 เม.ย.64