เช็กเลย 4 กลุ่ม คนได้สิทธิ์รับ 15000 เยียวยๅเกษตรกร

ถือเป็นโครงการที่ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องจากชาวเกษตรกรทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ให้มีการเยียวยๅเกษตรกร กลุ่มตกหล่นเพิ่มอีก 155,657 ราย โดยมี 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มที่ยังไม่ได้มาแจ้งเลขบัญชีเพื่อรับเงินโอน : กลุ่มนี้คือกลุ่มของคนที่ได้รับสิทธิเยียวยๅเกษตรกร แต่ยังไม่มาแจ้งเลขบัญชี กลุ่มนี้มีทั้งหมด 115,892 ราย ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ขยายเวลาให้มาแจ้งได้ถึง 30 กันยๅยน 2563 และจะโอนให้ครั้งเดียว 15,000 บาท หากเกินนี้ ถือว่าไม่ได้รับสิทธิ์แล้ว

2. กลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ได้อย่างสมบูรณ์ทันในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แต่ได้รับการตรวจสอบ และรับรองสิทธิอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยในภายหลัง กลุ่มนี้มีทั้งหมด 38,737 ราย จะมีการจ่ายเงินให้รอบเดียว 15,000 บาท ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

3. กลุ่มที่ไม่ได้รับเงินจากโครงการ เยียวยๅเกษตรกร เพราะชื่อไปซ้ำซ้อนกับ เราไม่ทิ้งกัน กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ในช่วงแรกพบว่าชื่อซ้ำซ้อน แต่ตรวจสอบภายหลังพบว่ายังมีสิทธิ์ได้อยู่ กลุ่มนี้มี 759 ราย จ่ายให้งวดเดียว 15,000 บาท ภายใน 15 กันยายน 2563

4 กลุ่มเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์ และผ่านการพิจารณาแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายให้ทันในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนี้มี 269 ราย จ่ายให้งวดเดียว 15,000 บาท ภายใน 15 กันยายน 2563

ขอบคุณที่มาจาก กระทรวงการคลัง