กองปราบปราม เตือนประชาชน ห้ามแลกเงิน เราชนะ เป็นเงินสด

สำหรับโครงการ เราชนะ เป็นมาตรการจากรัฐบาลที่ออกมาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19 ด้วยการแจกเงินรายละ 3,500 นาน 2 เดือน ตั้งแต่ ม.ค.-ก.พ. 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท โดยจะโอนเงินแต่ละงวดผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ให้นำไปสแกนใช้จ่ายสำหรับร้านค้าที่ร่วมโครงการ

ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ทำให้สิทธิที่ท่านได้รับจากโครงการนั้นเป็นสิทธิ์จำเพาะบุคคล ไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนหรือมอบให้กับผู้อื่นได้ เช่นเดียวกับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

ทางกองปราบปราม จึงขอประชาสัมพันธ์ว่า สิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” นั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ผู้ที่รับซื้อสิทธิ์ และผู้ที่ขายสิทธิ์ อาจมีความผิดฐาน “ฉ้อโกง” และหากเป็นการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ก็อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมฯ อีกด้วย

สำหรับผู้ไม่มี สมาร์ทโฟน สามารถนำบัตรประชาชน แบบ Smart Card ไปลงทะเบียนโครงการ เราชนะ ผ่าน ธนาคารของรัฐ ประกอบด้วย ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ลดความแออัด ให้ประชาชนที่มีสิทธิสามารถร่วมโครงการเราชนะได้ทั่วถึง

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์