คนขายทองเพียบ ราคาทองล่าสุดวันนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ข้าวยากส์ หมากแพง ราคาทองจะไปเหลือหรือ แต่โดยรวมต้นปี 64 นี้ราคา ก็ถือว่ายังลงมาจากปีที่แล้ว

โดยราคาทอง 6 ปีย้อนหลัง ของยุค ลุง  ที่สูงที่สุดของแต้่ละปี มีดังนี้

พ.ศ.2558 บาทละ 18,834 บาท

พ.ศ.2559 บาทละ 20,874 บาท

พ.ศ.2560 บาทละ 20,226 บาท

พ.ศ.2561 บาทละ 19,447 บาท

พ.ศ.2562 บาทละ 21,276 บาท

พ.ศ.2563 บาทละ 30,800 บาท
.

ราคาทอ งวันนี้ 21 มกราคม 2564 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ซึ่งราคาทองปรับครั้งที่ 1 ป รับขึ้น 150 บาท โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้ ออยู่ที่ 26,400 บาท ขา ยออก 26,500 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้ อ อยู่ที่ 25,923.60 บาท ข ายออก 27,000 บาท

ภาพจาก ราคาทอง

ภาพจาก ราคาทอง

ภาพจาก ราคาทอง

ภาพจาก ราคาทอง

ภาพจาก ราคาทอง

ภาพจาก ราคาท อง