บิ๊กตู่ เปิดโครงการรถเก่าแลกใหม่ เน้นรถไฟฟ้าลดภาษีให้ด้วย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชียลต่างติ ดตาม และต้องบอกว่า ใจดีจริงๆช่วงนี้ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงกระแสข่าวเปิดเงื่อนไขโครงการรถแลกแจกแถม 100,000 คัน หลังจากคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) เห็นชอบหลักการโครงการดังกล่าว ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเงื่อนไขโครงการรถแลกแจกแถมอย่างเป็นทางการว่าจะเลือกรูปแบบใดบ้าง ข้ อมูลที่ออกมาเป็นเพียงข้อเสนอของทั้งภาครั ฐและเอกชนที่ร่วมกันเสนอเข้ามาเท่านั้น ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ส ศอ.) จะมีการประชุมพิจารณารายละเอียดอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้า

ที่ประชุมศบศ.อนุมั ติในหลักการโครงการเท่านั้น ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปเงื่อนไขว่า จะมีวิธีการแลกแบบไหน ลดเท่าไร ต้องรอประชุมก่อน หลังจากได้ข้อสรุปในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว จะเสนอนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ ศบศ.อีกครั้ง ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระท รวงกล าโหม เป็นประธาน นายกอบชัย กล่าว

รายงานข่าวจากค่ายรถยนต์แจ้งว่า จากการหารือกับภาครั ฐมีความต้องการให้โครงการรถแลกแจกแถมเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน แต่ต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบ โดยโครงการนี้ รั ฐบาลจะเน้นสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งรถไฮบริด ปลั๊กอินไฮบริด และอีวี 100 เปอร์เซ็น โดยที่ผ่านมาภาครั ฐและเอกชนได้เสนอหลายเงื่อนไขเพื่อจูงใจให้ประชาชนนำรถเก่ามาแลกรถใหม่ อาทิ ให้ค่ายรถยนต์ สนับสนุนส่วนลด 2 เปอร์เซ็น และอุดหนุนค่ากำจัดซ าก 1เปอร์เซ็น ของราคาข ายรถใหม่

โดยให้นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อยานยนต์ไฟฟ้าไปหักภาษีเงินได้ส่วนบุคคล คิดเป็นเงินส่วนลด 3 เปอร์เซ็น ของราคาข  ายรถใหม่ แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท กระบวนการนี้อยู่ระหว่างหารือกับ กระทร วงการคลัง ทั้งนี้ ก ระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องก่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดกิจการจัดการซา กรถเก่า

ขณะที่กร ะทรวงคมนาคมต้องเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับก รมข นส่งทางบก เพื่อยกเลิกทะเบียนรถเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว 10-12 ปี การกำจัดซากรถนั้น เป็นไปตามนโยบายที่มุ่งเน้นสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน มีเป้าหมายลดฝุ่นขนาดเล็ก พีเอ็ม 2.5 และนำเศษซากมาสร้างประโยชน์ใหม่ รวมทั้งยังช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมย านย นต์ ร