ผู้ใหญ่บ้านขอโท ษ บอกเบรกไม่อยู่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชี ยลต่างติ ดตาม และต้องบอกหว่า ทำไปได้  กรณีแฟนเพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ BY KIM OFFICAIL โพสต์คลิปชายลักษณะคล้ายคนเม า ขี่รถจักรย านยนต์ลุยฝ่าลงไปบนถนนคอนกรีตที่เพิ่งเทลงไปหมาด ๆ จากนั้นมีการปะทะคารมทั้ง 2 ฝ่าย ทำให้นายก อบต.โนนหมากมุ่น จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณก่อสร้างถนนเส้นนี้ เป็นคนกลางไกล่เกลี่ ยเรื่องระหว่างชายคนดังกล่าวกับผู้รับเหมา ซึ่งก็มีการขอโท ษกันแล้ว และไม่ติดใจเอาความกันทั้ง 2 ฝ่าย

โดยผู้ใหญ่บ้านหนองจาน คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ จับมือขอโทษกับนายบุญมา สื บมา ตัวแทนผู้รับเหมา ที่โพสต์คลิปขณะผู้ใหญ่บ้านขี่รถจักรยานยนต์ลุยลงไปบนถนนคอนกรีตที่ยังไม่ทันแห้งวันที่ 20 พ.ย.63 นายบุญมา สืบมา ว่า เมื่อวานนี้หลังจากกินข่าวเที่ยงกับเพื่อนคนงานด้วยกัน ได้มีชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าออกมาจากทางฝั่งถนนศรีเพ็ญ ขณะนั้นนึกว่าเป็นชาวบ้านในละแวกหมู่บ้าน โดยชายคนนี้มีอาการคล้ายคนเม า ขี่รถจักรยานยนต์ลุยลงไปในถนนคอนกรีตที่เพิ่งจะเทลงไปและยังไม่แห้งสนิท กอ่นจะมีการพูดจาเหมือนจะบวก กัน จากนั้นชาวบ้านที่กำลังเกี่ยวข้าวในละแวกนั้น วิ่งมาบอกว่าชายคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหนองจาน ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ผู้รับเหมากำลังเทถนนคอนกรีต

นายปัญญา ชันพรมมา ผู้รับเหมาที่อยู่ในเหตุการณ์ เล่าว่า ส่วนตัวนึกว่าชายคนนี้เป็นชาวกัมพูชา ที่เดินทางข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนที่ชาวบ้านแถวนั้นจะวิ่งมาบอกว่า เป็นผู้ใหญ่บ้านของพื้นที่รับเหมา โดยในขณะเกิดเหตุตามคลิป ผู้ใหญ่บ้านคนนี้พูดจาไม่รู้เรื่องในลักษณะคล้ายกับคนเม า เพราะกลุ่มผู้รับเหมาเห็นแล้ว แค่ยืนยังยืนไม่ไหวเลย จนต้องช่วยกันลากรถจักรยานยนต์ลงมาจากถนนคอนกรีต จากนั้นผู้รับเหมาจึงเร่งช่วยกันนำปูนคอนกรีตมาซ่อมแซมถนนจุดที่มีรอยล้อรถจักรยานยนต์ที่ค่อนข้างจะลึก ยาวเกือบ 80 เมตร เพราะหากไม่ซ่อมแซมจะทำให้มีปัญหาในการรับส่งงาน

ขณะที่นายวันชัย ไพเราะ นายกอบต.โนนหมากมุ่น ยอมรับว่า หลังเกิดเห ตุการณ์ก็ได้เป็นตัวกลางไ  กล่เก ลี่ยความขัดแย้งทั้ง 2 ฝ่าย โดยในช่วงสายวันนี้ได้ให้คู่กรณีทั้ง 2 คนจับมือขอโท ษกันเรียบร้อยแล้ว และไม่ติดใจเอาความ พร้อมทั้ง รายงานให้นายประพิ ศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง รับรู้เรื่องนี้แล้ว ส่วนถนนเส้นนี้เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก อบต.โคกสูง ที่จะเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นระยะทาง 537 เมตร กำหนดทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน โดยงานเทคอนกรีตถนนเส้นนี้ คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 60

ส่วนผู้ใหญ่บ้านหนองจาน ชายที่ก่อเรื่อง ยอมรับว่า เหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ เป็นเพราะตนจะเข้าไปดูรถเกี่ยวข้าว และไม่รู้ว่าผู้รับเหมาเทปูนอยู่ข้างหน้า ก่อนจะขี่รถเลยเข้าไป เพราะว่ารถเบรกไม่อยู่จริง ๆ ซึ่งก็ได้มีการขอโท ษขอโพ ยกันแล้ว และตนก็พร้อมจะรับผิ ดชอบค่า เสียห ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด