ฝุ่นรอบใหม่ มาแล้ว 24-29 ธันวานี้ เตือประชาชนเตรียมรับมือ

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อ สำหรับมลภาวะในอากาศในประเทศไทย โดยวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดโต๊ะแถลงผลการประชุมคณะผู้บริหาร

โดยมีพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ากทม. กล่าวระบุว่า พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่าในระยะเวลา 24 ถึง 29 ธันวาคม 2563 พื้นที่ในกรุงเทพมหานครจะมีสภาพอากาศปิด ทำให้มีการสะสมฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ Pm2.5 จำนวนมหาศาล

กรุงเทพมหานคร จึงได้มีการเตรียมการเพื่อรับมือฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ Pm2.5 โดยวางแนวทางให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวด รวมถึงแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบดูแลสุขภาพ ป้องกันตัวเองจากอากาศดังกล่าว ในช่วงวันที่ระบุ

โดยกรุงเทพมหานคร เปิดการใช้แผนการปฎิบัติกาปรับปรุงปัญหาฝุ่นละออง หรือ PM2.5 ในบริเวณกทม. ในปี 2564

ซึ่งได้เตรียมการไว้ จะเริ่มต้นมาตรการในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งได้ดังนี้

1. มาตรการของสถานการณ์ฝุ่นละอองไม่เกิน 50 มค.ก./ลบ.ม. โดยมีการห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปเข้าพื้นที่ด้านในของกทม. เริ่มเวลา 06.00-21.00 นาฬิกา โดยเน้นย้ำการเช็กสถานที่ก่อสร้าง

และยังมีการตรวจเช็กวันดำเครื่องยนต์ฟรี ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมในการปล่อยควันดำ เพิ่มล้างถนน มากยิ่งขึ้น และงดเผาในที่โล่ง

เว้นกิจกรรมกลางแจ้งของเด็กเล็ก โดยจะมีประชาสัมพันธ์ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้น ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่น 50 สำนักงานเขตและสวนสาธารณะ 20 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร ยังมีการเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร

ฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารสูงมากขึ้น และยังมีการเปิดสายด่วน 1584 เพื่อแจ้งเบาะแสรถควันดำ และประชาชนยังสามารถติดตามคุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชั่น

2. มาตรการของสถานการณ์ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กระหว่าง 50-75 มค.ก./ลบ.ม. หยุดโรงเรียนครั้งละไม่เกิน 3 วัน ออกกฎหมายสำหรับการงดเว้นเผา งดเว้การก่อสร้างทุกประเภทที่ทำให้เกิดฝุ่น รวมถึงการไม่ให้จอดรถฝั่งริมถนนบนถนนหลัก

จัดให้มีเซฟโซนในทุกสถาบันการสอน และศูนย์เด็กเล็กในกรุงเทพ มีการเรียกเก็บขยะมูลฝอยก่อนเวลา 04.00 นาฬิกา รวมถึงการออกหน่วยบริการสาธารณสุข และหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่กทม.

3. มาตรการของสถานการณ์ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 76 มค.ก./ลบ.ม. มีงานงดเว้นการก่อสร้างรถไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 5ถึง7 วัน และจะมีการปิดการเรียนครั้งละไม่เกิน 15 วัน ให้บุคลากรของกรุงเทพเหลื่อมเวลาการทำงาน

รวมถึงงดลดการใช้รถยนต์ของตนเอง จะมีการใช้มาตรการจับเพื่อปรับจอดรถที่ไม่ดับเครื่อง รวมถึงการประสานให้หน่วยงานราชการ โดยใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นหลัก การเลือกใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำผิ ดในการเผา

young group wearing mouth mask against air pollution in city

และการตรวจวัดควันจากรถโดยสารไม่ประจำทางทุกคัน เพื่อลดการเพิ่มฝุ่นละอองขนาดเล็กให้ได้มากที่สุด