เตือน 11 จังหวัด เตรียมรับมือ น้ำหลาก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็น หลังจาก ที่เข้ามาติดๆกัน สำหลับพายุ ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ต.ค. มีรายงานว่า กร มชลประทาน ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาฉบับที่ 2 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยๅ, ลพบุรี, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักกระจายที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชร, นครสวรรค์ และพิจิตร ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระย+ที่สถานีวัดน้ำ C2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง ไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยๅเพิ่มมากขึ้น

ขณะเดียวกันพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำเจ้าพระยๅตอนล่างทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก มีปริมาณน้ำเป็นจำนวนมากต้องเร่งระบายออก จึงระบายน้ำจากเหนือเขื่อนเจ้าพระยๅทั้งสองฝั่งได้เพียงเล็กน้อย ประกอบกับระยะนี้มีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลลงเขื่อนเจ้าพระยๅ มีแนวโน้มสูงขึ้น ปัจจุบันระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ที่ +16.50 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยๅ  889 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 900-1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้น โดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยๅ คลองโผงเผง คลองบางบาล บริเวณอำเภอบางบาล อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยๅ เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.60-1.00 เมตร ทั้งนี้ หากมีฝนตกเพิ่มเติมจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยๅมากกว่าเกณฑ์ดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ จึงขอแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยๅ อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยๅ ขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยกรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบต่อไป