เปิดพื่นที่ภาคกลาง ชลประทานเตือน ชาวบ้านริม 2 ฝั่งเฝ้าจับตา

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกได้ว่างานนี้ หลายคนอาจจะต้องเตรียมตัวยๅเรือกันได้เลย บอกเลยว่าทั้งโซเชียลและคนทั้งประเทศต่างติดตาม และ ล่าสุด ก รมชลประทาน ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเจ้าพระยๅฉบับที่ 2 ถึง ผวจ.อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยๅ ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่า

เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกหนักกระจายบริเวณ จ.กำแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยๅที่สถานีวัดน้ำ C2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง รวมกันไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยๅเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำเจ้าพระยๅ ตอนล่างทั้งฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออกมีปริมาณมากต้องเร่งระบายออก จึงสามารถแบ่งระบายน้ำจากเหนือเขื่อนเจ้าพระยๅทั้งสองฝั่งได้เพียงเล็กน้อย

ประกอบกับในระยะนี้มีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ ส่งผลให้ปริมาณน้ำดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และไหลลงสู่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยๅ ปัจจุบัน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยๅ +16.50 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยๅ 889 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดก ารณ์ว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ประมาณ 900-1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยๅเพิ่มสูงขึ้น

โดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระย คลองโผงเผง คลองบางบาล บริเวณอ.บางบาล อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยๅ เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.60-1.00 เมตร ทั้งนี้ หากมีฝนตกเพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยๅมากกว่าเกณฑ์ดังกล่าว จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ จึงขอแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยๅ อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น และประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยๅ ขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด