ในหลวง พระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อย แก่พระราชธิดา

ในส่วนของตรงนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนไทยทั้งประเทศต่างให้ความสนมใจและกล่าวคำว่า ทรงพระเจริญ ล่าสุด วันนี้ (20 พ.ย.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ

ไปในการพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

ทรงพระเจริญ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างเนืองแน่น