ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ เยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าคุณพระสินีนาฏ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทอดพระเนตรงานโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พร้อมทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ในการนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ทรงพระเจริญ

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์