ขยับแบบต่อเนื่อง ราคาทองวันนี้ 22 ธันวาคม 2563

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียล ต่า งติ ดตามและต้องบอกว่า วันนี้ บินสูง เลยสำหรับ ราคาทองประจำวันที่ 22 ธ.ค. 63 ราคาท อง ครั้งที่ 1 เวลา 9.30 น. เปิดตัวเพิ่มขึ้น 100 บาท โดย ทองคำแท่ง รับซื้ ออยู่ที่ 26,700 บาท ข ายออก 26,800 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้ ออยู่ที่ 26,226.80 บาท ข ายออก 27,300 บาท โดยเมื่อวานนี้ ราคาทองช่วงเย็นอยู่ที่ รับ 26600  ออก  26700  จากราคาหน้าร้าน

ภาพจาก ราคาท อง

ราคาทอ งย้อนหลัง

เดือนธันวาคม

ภาพจาก ราคาทอง

ภาพจาก ราคาทอ ง

ราคาทองยังคงผั นผวน

ภาพจาก ราคาทอ ง

ภาพจาก ราคาทอ ง