คนไทยเฮ หยุดเพิ่มอีก 4 วัน

ใครที่อยากหาวันหยุดไปเที่ยว เตรียมเฮกันอีกรอบ เพราะเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา มีรายงานว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาวันหยุดยาวต่อเนื่อง เหมือนที่เคยดำเนินการมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะมีการเสนอให้หยุดในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ต่อเนื่องกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จึงเท่ากับเป็นการหยุดต่อเนื่อง 4 วัน คือ วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563

นายวิษณุ เครืองาม

เสนอที่ประชุมเพิ่มวันหยุด

นอกจากนี้ จะมีการเสนอวันหยุดอีกช่วงหนึ่งในเดือนธันวาคม ซึ่งเดิมวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม จะเป็นวันหยุดชดเชย วันพ่อแห่งชาติ แต่นายวิษณุจะเสนอให้หยุดในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคมแทน เพื่อจะได้เป็นการหยุดต่อเนื่อง 4 วัน คือ ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 10 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการให้ประชาชนได้หยุดต่อเนื่อง ออกมาท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ นายวิษณุจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ในวันอังคารที่ 22 กันยายน นี้ ซึ่งแล้วแต่ที่ประชุม ครม. จะพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่ อย่างไร