ธงเรือ ธงรถแห่ หลวงปู่ปาน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็น ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม เพ จ  ข่าวสารเมืองปราการ v2 ได้ลงข้อความระบุว่า เสร็จสิ้นการประมูล ธงเรือและธงรถแห่หลวงปู่ปาน มูลค่านับแสนบาท ผู้ชนะการประมูล

1. ธีรชัยพาเลท ธงเรือ 115,000 บาท เลขธง 454

2. คุณกอบชัย อ่อนมณีวรรณ ธงรถ 96,000 บาท เลขธง 029 เสือทองคำ 150,000 บาท

ภาพจาก ข่ าวสารเมืองปราการ v2

ภาพจาก ข่ าวสารเมืองปราการ v2

อนุโมทนาบุญกับคนประมูลได้ด้วยครับ

ภาพจาก ข่ าวสารเมืองปราการ v2

ภาพจาก ข่ าวสารเมืองปราการ v2

ธงเรือและธงรถหลวงปู่ปาน

ภาพจาก ข่า วสารเมืองปราการ v2