ยอดวันเดียว ร้านไก่ทอด ติดป้าย ไม่ขายคนจาบจ้วง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซียลต่างติดตามและออกความคิดเห็น ยังคงเป็นประเด็นร้ องแร งในสังคม กับการชุมของกลุ่มนักศึกษาได้อ้างเป้าหมายดำเนินการ 3 เรื่อง รวมไปถึงการรื้อโครงสร้างสถาบันเบื้ องสูง หลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินทางก ฎหม ายกับ ก ลุ่ม ผู้ที่ พย าย ามฝ่ าฝื น ความร่วมมือใน มา ตรก าร รักษาความปล อดภั ยขบวนเสด็จฯ และความชัดเจนในหลายเรื่องว่าเจ้าหน้าที่ ไม่ได้ดำเนินการรุ นแร ง ตามที่มีการกล่าวหาจากฝั่งของเครือข่าย ม.ธร รมศ าสตร์ โดยทางกลุ่มผู้ รวมตัวนั้นได้กดดันให้  พ ล.อ.ปร ะยุ ทธ์ จัน ทร์โ อช า  ลาอ อก จากตำแ หน่งนาย กรั ฐม นตรี

นอกจากนี้ป ระเด็ นที่ร้อนแรงไม่แพ้กันในโลกโซเชียลนอกจากการไปกดดันให้คนมีชื่อเสียงออกมา call out กดดันรั ฐบ าลแล้วนั้น ก็ยังมีบรรดาร้านอาหารที่ประกาศไม่ให้ ตำร วจ ทห าร หรือคนที่คิดต่างทางก ารเมื องเข้ามาใช้บริการที่ร้าน

สืบเนื่องจากประเด็นดังกล่าวนั้น ได้มีร้านไก่ทอดแห่งหนึ่งนั้นได้ประกาศตัวว่า ไม่ขายให้คนจาบจ้วงสถาบัน สำหรับความคืบหน้ากรณีดังกล่าวนั้น ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า ไพศาล สุวรรณชัย ได้โพสต์ภาพไปซื้อไก่ทอดร้านดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่า

“ลูกค้า3คนซื้อ6000 แล้วนักเรียนกำลังจะเลิกจะเอาที่ไหนไปขายเด็กๆคับ พอดีคนซื้อบอกให้แจกเด็กๆไปเลยผมเอาแค่ 6 น่อง สาธุ คับ จะแวะมาให้กำลังใจก็ยินดีคับ แต่หมดแล้วนะคับ”

ขายหมดเกลี้ยงเลย

ภาพจาก ไพศาล สุวรรณชัย

ที่มา ไพศาล สุวรรณชัย