อธิบดีกรมการค้าภายในเตือน ร้านค้าที่เข้าร่วม เราชนะ ห้ามถือโอกาสขึ้นราคาสินค้า

จากกรณีที่ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าถือโอกาสที่ทางรัฐบาลแจกเงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งจากโครงการคนละครึ่ง หรือ เราชนะ ด้วยการปรับขึ้นราคาสินค้าจากเดิมเป็นเท่าตัว จนประชาชนออกมาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลออกมาตรการออกมาเพื่อจัดการกลุ่มคนเหล่านี้นั้น

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ถือโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า โดยไม่มีสาเหตุ ทำให้ประชาชนได้รับความเดื อ ด ร้อน กรมการค้าภายในจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งออกตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ พร้อมได้ประสานให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบด้วยเช่นกัน โดยได้เน้นย้ำให้ร้านค้าต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และห้ามถือโอกาสปรับขึ้นราคา หรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรโดยเด็ดขาด

หากพบหลักฐานว่าร้านค้าใดจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควร ก็จะดำเนินค ดี ตามมาตรา 29 มีโท ษ จำไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย มีโท ษ ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท นายวัฒนศักย์ กล่าว

สำหรับร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งมีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่าห้ามจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร ห้ามรับแลกเงินแทนการซื้อสินค้า และต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน หากตรวจพบพฤติกร ร ม ว่าทำผิดข้อกำหนดจะถูกยกเ ลิ ก ออกจากโครงการทันที โดยกรมการค้าภายในหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่มีสิทธิเพิกถอนสิทธิ์และจะแจ้งกรมบัญชีกลางพิจารณาการส่งคืนเครื่อง EDC หรือยกเ ลิ ก การใช้ Application และจะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบร้านค้าที่ถือโอกาสปรับราคาสินค้า หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกรมจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการค ดี ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด