เปิด 4 กลุ่ม ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์ ได้รับรวดเดียว 4,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 22 มี.ค.64 สำหรับมาตรการ ม.33 เรารักกัน เปิดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ลงทะเบียนรับสิทธิ์ จำนวน 4,000 บาท โดยจะเริ่มจ่ายเงินงวดแรก วันที่ 22 มี.ค. โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยล่าสุดได้มีการขยายระยะเวลาการกดยืนยันสิทธิถึงวันที่ 31 มี.ค.2564

สำหรับประชาชนที่ต้องการได้รับเงินเยียวยาเป็นกลุ่มแรก จะต้องกดยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค.2564 ซึ่งจะได้เงินงวดแรกในวันที่ 22 มี.ค.2564 เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 1,000 บาท และในงวดถัดไป ทุกวันจันทร์ เป็นจำนวนสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 4 สัปดาห์ จนครบ 4,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์สามารถยื่นขอ ทบทวนสิทธิ์ ได้เช่นกัน โดยที่เว็บไซต์จะเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ์ให้ เช่นเดียวกับมาตรการ เราชนะ

ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ์

1. เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

2. กดเมนู ทบทวนสิทธิ์ (ปุ่มสี่เหลือง)

3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย วันเดือนปีเกิดตามฐานข้อมูลบัตรประชาชน

4. กด ขอทบทวนสิทธิ์

5. รอตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ ว่าผ่านการทบทวนหรือไม่ ผ่านเว็บไซต์ โดยจะขอดูผลได้ ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.

สำหรับ 4 กลุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์

กลุ่มที่ 1 : ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียน วันที่ 21 ก.พ. 7 มี.ค.2564

กลุ่มที่ 2 : ผู้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ แต่ถูกปฏิเสธว่า ไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33

กลุ่มที่ 3 : ผู้มีคุณสมบัติ ไม่เข้าเงื่อนไขโครงการ

กลุ่มที่ 4 : ผู้ประกันตนฯ ที่ลงทะเบียน แต่ข้อมูลไม่ตรงกับทะเบียนของกรมการปกครอง

ขั้นตอนหลังยื่นทบทวนสิทธิ์

-วันที่ 29 มีนาคม 4 เมษายน 2564 : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์

-วันที่ 5 11 เมษายน 2564 : ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ เข้าไปตรวจสอบผลการขอทบทวนสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

-วันที่ 5 31 เมษายน 2564 : ผู้ได้รับสิทธิ์ กดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง

-วันที่ 12 เมษายน 2564 : ผู้ได้รับสิทธิ์ ได้รับวงเงินงวดแรก 4,000 บาท