ไฟเขียวต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณี การประชุมคณะรัฐมนตรี มีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ อาทิ การพิจารณาผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 5 และการข ย า ยเวลาประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ออกไปอีก 1 เดือน ตามข้อเสนอของศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด -19 หรือ ศบค. เพื่อรองรับความเสี่ยงจากการแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค โ ค วิ ด -19

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค โ ค วิ ด -19 ได้ข้อสรุปเตรียมเสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะหมดอายุวันที่ 31 ก.ค.นี้ ต่อไปอีก 1 เดือน ทั้งนี้ จะนำเข้าสู่ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค โ ค วิ ด -19 หรือ ศบค. ชุดใหญ่ ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผอ.ศบค.เป็นผู้พิจารณาในวันที่ 22 ก.ค. 2563

ล่าสุด ที่ประชุม ศบค. มีมติต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 1 เดือน ภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค โ ค วิ ด -19 (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

โดยมีวาระการพิจารณาที่สำคัญคือการผ่อนปรนมาตรการ ระยะ 6 รวมถึงการพิจารณาข ย า ยการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีกในเดือน ส.ค.นี้ หลังจากของเดิมจะครบกำหนดในวันที่ 31 ก.ค. 63

ขณะเดียวกัน กรมควบคุม โ ร ค กระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุม โ ร ค กรณี โ ร ค โ ค วิ ด -19 ในพื้นที่ จ.ระยอง และ กทม. ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2563

1. มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองที่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยง กรณีทหารต่างชาติที่ติด เ ชื้ อ เข้าพักในโรงแรมและเดินห้างสรรพสินค้าใน จ.ระยอง มารับการตรวจหา เ ชื้ อ ทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจ โ ร ค ติด เ ชื้ อ ชีวนิรภัยพระราชทาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,780 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

2. มีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยง กรณีเด็กหญิงที่มาในครอบครัวอุปทูต ตรวจพบการติดเ ชื้ อ โ ค วิ ด -19 และเข้าพักในคอนโด ย่ า นสุขุมวิท มารับการตรวจหา เ ชื้ อ ทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจ โ ร ค ติด เ ชื้ อ ชีวนิรภัยพระราชทาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 364 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง มารับการตรวจหา เ ชื้ อ ทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจ โ ร ค ติด เ ชื้ อ ชีวนิรภัย พระราชทาน รวมทั้งสิ้น 63 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

คำแนะนำสำหรับประชาชน

กระทรวงสาธารณสุขได้ทำตรวจหา โ ค วิ ด -19 ในพื้นที่ จ.ระยอง ปัจจุบันตรวจไปแล้วมากกว่า 6,000 คน และให้ผลเป็นลบ ซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่ามาตรการที่ทุกฝ่ายได้ดำเนินการร่วมกันสามารถจำกัดขอบเขตการ ร ะ บ า ด ได้ โอกาสที่จะพบการแพร่ เ ชื้ อ จากทหารอียิปต์ในพื้นที่มีต่ำมาก และพื้นที่ระยองมีความเสี่ยงน้อย

ส่วนการเฝ้าระวัง 14 วัน (นับหลังจากที่สัมผัสในวันที่ 10 ก.ค. 63) ผ่านมา 11 วันแล้ว ตรวจไม่พบผู้ติด เ ชื้ อ เหลืออีก 3 วันก็จะครบ 14 วัน โดยขอให้ร่วมกันเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ทั้งนี้ บุคคล กิจการ กิจกรรม ที่ไม่เกี่ยวข้องสัมผัสกับผู้ติด เ ชื้ อ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติที่เน้นวิถีใหม่ “สวมหน้ากาก ล้างมือ แยกของใช้ เว้นระยะห่าง ลดแออัด” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุม โ ร ค โทร. 1422