การบินไทย ประกาศขายตึกศูนย์ฝึก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีรายงานว่า การบินไทย ประกาศขายตึกศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือพร้อมที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในย่านหลักสี่ หลังจากที่ตึกดังกล่าวไม่ได้ใช้งานเนื่องจากฐานการบินปัจจุบันอยู่ที่สุวรรณภูมิ โดยที่การขายตึกนี้ เป็นหนึ่งในแผนก ารขา ยทรัพย์สิน 3 อย่างของบริษัท เพื่อนำมาเสริมสภาพคล่อง ซึ่งท างศาลล้ มละล ายกลาง ได้อนุมัติให้มีการขายแล้ว

ทั้งนี้ การข ายทรัพย์สินดังกล่าว จะทำให้กระแสเงินสดของการบินไทยกลับมาใช้ต่อได้อีกในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 จากเดิมที่การบินไทยได้ข ายหุ้น BAFS 15.53% ให้กับ บมจ.ราชกรุ๊ป คิดเป็นเงิน 2.71 พันล้านบาท และเงินสดนั้นสามารถอยู่ได้ถึงแค่เดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้น

วิธีการข ายตึกการบินไทยนั้น จะใช้วิธีการยื่นซองเสนอราคา โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการรับเอกสารเสนอราคา 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 และ 1-26 มีนาคม 2564

กำหนดชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนด 29 มีนาคม 2564

กำหนดยื่นซองเสนอราคา 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

กำหนดการยื่นเสนอราคาครั้งสุดท้าย 9 เมษายน 2564

ประกาศผลการคัดเลือก 16 เมษายน 2564

นอกจากนี้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังกล่าวอีกว่า ในเดือนมีนาคมนี้ ทางการบินไทย เตรียมที่จะข ายเครื่องบินอีก 30-40 ลำ และคืนเครื่องเช่าก่อนกำหนด 10 ลำ ซึ่งจะทำให้ฝูงบินของการบินไทย ปรับลดเหลือ 50-60 ลำ และจะมีการปรั บลดเครื่องบินจาก 8 แบบให้เหลือ 4 แบบ เพื่อลดต้นทุนอีกด้วย