คนละครึ่ง เฟส3 ลุ้น เพิ่มวงเงินเป็น5,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ดีครับ แต่จะดีกว่านี้ถ้า otp ดี

ล่าวสุดหลังจากที่โครงการ ค นละครึ่ง ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 มีกระแสตอบรับดีเกินคาด ล่าสุดมีรายงานว่า กระทร วงการคลัง เตรียมพิจารณาเดินหน้าโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3

ขณะที่ประธานสภาอุตสาหกร รมแห่งประเท ศไทย หรือ ส.อ.ท. เสนอรั ฐบ าลพิจารณาขยายวงเงินช่วยเหลือเป็น 5,000 บ าท

ก่อนหน้ านี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลังเปิ ดเผยว่า การดำเนินโครงการ ค นละครึ่ง เฟส 3 จะพิจารณาหลังจากสิ้ นสุดโครงการทั้ง 2 เฟส สิ้ นเดือนมีนาค มนี้เพราะไม่อยากทำให้ประชาชนสับสน

ทั้งโครงการ คนละครึ่ง และ เราชนะ จึงจะให้โครงการต่างๆ จบก่อน แล้วจะพิจารณาอีกครั้ง

 

ล่าสุด มีรายงานว่า กระทรวงการคลัง เตรียมพิจารณาโครงการคนละครึ่งเฟส 3หลังจากที่ครบกำหนดในเฟส 1 และ 2 เนื่องจากมาตรการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก

เบื้องต้นอาจเป็นการลงทะเบี ยนใ หม่ทั้งหมด ซึ่งจะต้องให้ครอบคลุมประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ โดยฝ่ายนโยบายจะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมในสถานก ารณ์ ณ ตอนนั้น

ว่ายังจำเป็นต้องมีมาตรการหรือไ ม่ ถ้ามีก็อาจต้องลงทะเบี ยนใ หม่ทั้งหมด 15 ล้านคนแรกที่เคยได้สิทธิแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นการขย ายการลงทะเบี ยนเป็น 20 ล้านคนก็ได้

ขณะที่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกร รมแห่งประเท ศไทย กล่าวถึงข้อเสนอต่อรั ฐบ าล ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยเสนอให้เพิ่มวงเงิ นใช้จ่ายโครงการ ค นละครึ่ง เป็น 5,000 บ าท รวมทั้งขย ายระยะเวลาโครงการ

และสนับสนุนให้มีโครงการ ค นละครึ่งเฟส 3 พร้อมขย ายจำนวนผู้ได้รับสิทธิ ส่วนการกระตุ้นการบริโภคภายในประเท ศนั้น สนับสนุนให้มีโครงการ ช้อปดีมีคืน ในปี 2564เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในกลุ่มที่ต้องเสี ยภ าษีได้มีการใช้จ่าย

โดยคืนภ าษีจากเดิมสูงสุด 30,000 บ าท เป็น 50,000 บ าท เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี 2564 ที่มา Ch7