ครม.ไฟเขียวโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ขยายเพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ์

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามเมื่อวันที่ 23 มี.ค.64 รายงานงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 พร้อมขย ายสิทธิ์เพิ่มอีก 2,000,000 สิทธิ์

โดยก่อนหน้านี้ที่ประชุมยังไม่เห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา นำกลับไปพิจารณาเพื่อทบทวนในส่วนของเงื่อนไข และกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา

สำหรับประชุม ครม.เมื่อวันที่ 9 มี.ค.64 ที่ผ่านมา ทางททท.ได้เสนอขอปรับปรุงรายละเอียดรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยขอขย ายจำนวนสิทธิ์เพิ่มอีก 2,000,000 สิทธิ์ และขย ายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ

จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ในวันที่ 30 เม.ย.2564 และเบิกจ่ายงบประมาณถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564 เป็นสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ในวันที่ 31 ก.ค.2564 และเบิกจ่ายงบประมาณถึงวันที่ 30 ก.ย.2564 โดยใช้จ่ายจากวงเงินเดิมของโครงการฯ (15,000 ล้านบาท)