คลังออกมาย้ำชัด เรื่องกดเป็นเงินสด ม.33 เรารักกัน

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงาน โครงการ ม.33 เรารักกัน โดยสนับสนุนเงิน 4,000 บาทจากรัฐบาล มีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ประมาณ 9.2 ล้านคน ด้วยการจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

โดยกระบวนการในการช่วยเหลือครั้งนี้ ระหว่าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 7 มีนาคม 2564 และ ลงทะเบียน วันที่ 8-14 มีนาคม 2564 ที่ ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่ 15 มีนาคม 2564 ตรวจสอบสิทธิ์ www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และเตรียมรับเงินเข้า G-Wallet ในแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ แม้โครงการจะยังไม่โอนเงินให้ใช้จ่ายในตอนนี้ แต่สิ่งที่ผู้รับสิทธิควรรู้ และทำความเข้าใจก่อนใช้จ่าย เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามที่โครงการกำหนด และไม่เสี่ ยงถูกตัดสิทธิ เพราะทำผิ ดกติกา

ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ

ร้านค้าคนละครึ่ง

ร้านค้าเราชนะ

ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ

อาหารและเครื่องดื่ม

ธงฟ้า

กิจการ OTOP

สินค้าทั่วไป

สุขภาพ ความงาม

ขนส่งสาธารณะ

รับเหมา งานช่าง ทำความสะอาด

สุขภาพ การแ พทย์

ทั้งนี้ สิทธิ ม.33 เรารักกัน 4,000 บาท จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีได้ทุกกรณี หากมีการรับแลกเงินสดถือว่า ผิ ดก ฎหมาย