ปรับขึ้นแล้ว ราคาทองคำวันนี้ 23 มีนาคม 2564

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามราคาท อ งวันนี้อังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ประกาศราคาครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.26 น. ปรับขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อข ายครั้งสุดท้ายของวันจันทร์ ที่ตลาดทั้งวันมีการประกาศราคาทั้งหมด 4 รอบ รวมราคาปรับลดลงเล็กน้อย 50 บาท

ราคาซื้ อข ายท อ งคำในประเทศชนิด 96.5เปอร์เซนต์ วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ราคาท องรูปพรรณ ข ายออกบาทละ 25,900

รับซื้ อบาทละ 24,847.24

ราคาท องแท่ง ขา ยออกบาทละ 25,400

รับซื้ อบาทละ 25,300

ราคาซื้ อข ายทอ งคำในประเทศชนิด 96.5เปอร์เซนต์ วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้าย)

ราคาท องรูปพรรณ ข ายออกบาทละ 25,850

รับซื้ อบาทละ 24,801.76

ราคาท องแท่ง ข ายออกบาทละ 25,350

รับซื้อบาทละ 25,250

ข้อมูลจาก ราคาท อง