ฟ้าผ่าเปรี้ยง กลางเมืองกรุง

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนท้องฟ้า แม้บางครั้งจะอันตราย แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันสวยถึงกับต้องแชะภาพเก็บไว้ เช่นเดียวกับวันที่ 23 ก.ย. 2563 เวลา 15.35 น. ด้วยมีฝนตกหลายพื้นที่ ของ กทม.และปริมณฑล ทำให้การจราจรติดขัด รวมทั้งมีการแชร์ภาพฟ้าผ่าหลายจุด

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว