ราคาทองวันนี้ 23 ธ.ค.2563 ลดลงดิ่งพรวด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโ ซเชีย ลและคนทั้งปนะเทศ ต่างติดตามและต้องบอกว่า ลดลงมาแบบส ะใจ เลยทีเดียว ซึ่งล่าสุด ราคาทองวันนี้ (23 ธ.ค.63) ไม่มีการขยับ ลง 150 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดวานนี้ โดยทองรูปพรรณ  ข ายออกบาทละ 27,150 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทอ งคำ  เมื่อเวลา  9:26 น. ที่ผ่านมา

ท องคำแท่งมีราคา รั บ ซื้ อ ในประเทศอยู่ที่บาทละ 26,550 บาท ข ายออกที่ราคาบาทละ 26,650 บาท ตามประก าศครั้งล่าสุด

 

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้ อ บาทละ 26,550 บาท

• ข ายออก บาทละ 26,650 บาท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้ อ บาทละ 26,075.2 บาท

• ข ายออก บาทละ 27,150 บาท

ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่ามามีการขึ้นสูงสุดขอทองคำมในแต่ละปี มีดังนี้

พ.ศ.2554 บาทละ 22,809 บาท

พ.ศ.2555 บาทละ 24,581 บาท

พ.ศ.2556 บาทละ 20,529 บาท

พ.ศ.2557 บาทละ 19,488 บาท

พ.ศ.2558 บาทละ 18,834 บาท

พ.ศ.2559 บาทละ 20,874 บาท

พ.ศ.2560 บาทละ 20,226 บาท

พ.ศ.2561 บาทละ 19,447 บาท

พ.ศ.2562 บาทละ 21,276 บาท

พ.ศ.2563 บาทละ 30,800 บาท

โดนล่าสุด ขณะที่ ท อง รูปพรรณ 96.5% รับซื้ ออยู่ที่บาทละ 26,075.20 บาท ส่วนราคาข ายออกอยู่ที่ 27,150 บาท ขณะที่ราคาท องคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,863.00 ด อลลาร์ต่อออนซ์

เรียบเรียงโดย Admin D