เช็กสถานะกลุ่มเปราะบาง

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ สำหรับกลุ่มเปร าะบาง ที่ได้รับสิทธิ์ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ ผู้ได้รับเงิน รายละ 3,000 บาท ได้แล้ว ที่ เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ระบบก็จะแสดงว่ามีสิทธิ์ได้เงินเยียวย าก้อนนี้หรือไม่ หรือโทรถามสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม หรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกจังหวัด

เข้าหน้าเว็ปเพื่อตรวจสอบ คลิก

มาดูกันว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะขึ้นหน้าจออย่างไร

ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ จะขึ้นหน้าจอดังนี้

ย้ำ 3 กลุ่มที่จะได้รับ คือ เด็ กที่ได้รับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิก าร

อย่างไรก็ดีอย่าลืมเช็กกันนะครับ จะได้รู้ว่าได้รับเงินหรือไม่ได้

ขอบคุณ กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ / มุมข่าว