ครูบารวย สวดเปิด 4 ทิศตั้งเสาพญานาคบ้าน ลุงพล

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่ทางติ ดตามและ ต้องบอกว่า เรียบร้อยไปเล้ว สำหรับเลขพญา นาค 4 3 ที่ผ่านมากินมาม่ากันทั่วหน้าไป  โดยนับถ่อยหลังอีกไม่กี่วันแล้ว สำหรับการออกผลนัมเบอร์ของก องฉลาก

เรียกได้ว่างยิ่งไกล้ ยิ่งพลิกตำราเปิดสูตรกันน่าดู ล่าสุด  เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.63 ที่ผ่านมา ครูบาเจ้าหน่อเขี้ยวแก้ว หรือหลวงพ่อร วย เจ้าอาวาสวัดป่านฤมิตร (ถ้ำ มังกรทอง) จ.นครราชศรีมา สาธุ  ได้เดินทางมาทำพิธีเปิดทิศทั้ง 4 ทิศ บริเวณศาลที่สร้างพ ญานาค ข้างบ้านลุงพล บ้านกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ไม่เชื่ออย่าล บหลู่

 

จากนั้นช่วงเย็น หลวงพ่อรวย สาธุอสีกรอบ ได้สวดมนต์ประมาณ 25 นาที จึงแล้วเสร็จพิธี  หลังจากนั้นได้ประพรมน้ำมนต์ยังเสาร์เอก และได้ประพรมน้ำมนต์ ทิศทั้ง 4 ที่หลวงพ่อรวย ได้บริกรร มคาถ าไว้ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว จึงเดินทางกลับ วัดป่านฤมิตร จ.นครราชสีมา คราวนี้และเป็นสิริมงคลแน่ท้

 

หลวงพ่อรวย บอกว่า วันนี้ลุงพลนิมนต์มาถวายภัตต าหารเพล และมารับถวายสังฆทาน ทำบุญให้กับน้องช มพู่ด้วย ช่วงบ่ายทำพิธีเจริญพระพุทธ มนต์ และนำน้ำพระพุทธมนต์มาทำพิธีส วดชยันโต ในการลงหลักปักฐ านให้กับเสาเอก รูปปั้นพญ านาค

เพราะเป็นวันดี วันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 เป็นวันม งคล จึงทำพิธีเสริ มให้ทุกทิศทุกทาง เปิดภูมิ เปิดทิศเปิดทาง เพื่อให้การทำงานก่ อสร้ างเป็นไปด้วยความเรียบร้ อย เป็นมงคล

 

ขณะเดียวกันมีการเปิดทิศทั้ง 4 ทิศ เพื่อให้พญานาคที่เกี่ยวข้องกับส ายบุญทั้ง 4 ทิศ เข้ามาร่วม พญานาคเป็นเครื่องหมายของการบำเพ็ญเพียร บำเพ็ญตบะ บำเพ็ญศีลภาวนา กว่าจะได้เป็นก ายทิพ ย์ กว่าจะได้เป็นก่ายมนุษย์ อยากให้ญาติโยม

 

เอาพญานาคมาเป็นตัวอย่าง ในการประพฤติปฏิบัติ พญ าน าคเป็นผู้ส่งเสริมพระพุทธศา สนา แต่อยู่ใน ภพในภูมิหนึ่ง สาธุ ครับขอให้ มีโ ชคกันทุกท่านนะครับ

 

 

อย่างไรก็ตาม อาตมาเชื่อว่า ลุงพลมีจิตสัมผั สที่ดี น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพญานาค และมีความรักความศรัทธากับพญ านาค ซึ่งอาตมามองว่าบริเวณนี้เป็นขุมทรั พย์ของพญานาค ถ้าเปิดกันเยอะ ๆ ประเทศชาติบ้านเมืองจะดีไปด้วย เพราะเป็นการเปิดขุมทรัพย์ดวงเมือง

ซึ่งตรงนี้  วันดี วันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 เป็นวันมงคล ก้ถือเป็นเขมงคล ลองตามดูได้ไม่เี ยหาย 91 ขอให้ทุกท่า มีความสุขและเข้าวินกันทุกท่านก่อนปีใหม่