ดิ่งพรวด 2 ครั้งติด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 27,303.16 บาท และมีราคาขายออกที่ 28,400 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,863.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์


ราคาทอง

ทองแท่ง

รับซื้อ บาทละ 27,800 บาท

ขายออก บาทละ 27,900 บาท


ทั้งสองคร้งต่างกันเล็กน้อย

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บาทละ 27,303.16 บาท

ขายออก บาทละ 28,400 บาท


สรุปราคาทองตอนนี้

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

รับซื้อ บาทละ 27,750 บาท

ขายออก บาทละ 27,850 บาท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บาทละ 27,357.68 บาท

ขายออก บาทละ 28,350 บาท