ด่วน ใช้เราชนะ คนละครึ่ง หมด อย่าพึ่งลบแอพเป๋าตัง

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แอพฯ เป๋าตัง และฟีเจอร์ G-Wallet เป็นหนึ่งไอเทมสำคัญในการใช้จ่ายเงิน จากโครงการ เราชนะ และ คนละครึ่ง ที่ช่วยเหลือเยียวย า ประชาชนที่รับผลกระทบจาก CV-19 สำหรับคนละครึ่งเฟส2 กำลังจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ส่วนเราชนะอยู่ระหว่างเปิดให้ใช้จ่ายได้จนถึง 31 พ.ค. 64

หลังจากที่หลายคนใช้เงินเยียวย าจนหมด อาจจะลบแอพฯ เป๋าตังออกเพราะคิดว่าหมดประโยชน์แล้ว ทว่า “เป๋าตัง” ไม่ได้มีไว้แค่ใช้จ่ายเงิ นของโครงการจากภาครั ฐเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกเพียบ ซึ่งในบางฟังก์ชั่นหลายแอพฯ ทำไม่ได้

วันนี้เราจึงรวบรวมคุณสมบัติ และฟังก์ชั่นสำคัญๆ

ของแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ที่มีติดเครื่องไว้ใช้ประโยชน์ได้แม้จะสิ้นสุด

โครงการเยียวย าจากภาครั ฐแล้วก็ตาม แล้ว แอพฯ เป๋าตัง ทำอะไรได้บ้าง

1. รับเงินจากภาครั ฐ ผ่าน G-Wallet

2.จ่าย ห นี้ กยศ.

ลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สามารถดูข้อมูลยอดห นี้ของตัวเอง

ประวัติการชำระได้ และสามารถชำระหนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วย

3.จองคิวพบแ พทย์ และตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ผ่าน Health Wallet

4.ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล

5.ใช้จ่ายแบบไม่ใช้เงินสด