นายกฯ ขอชาวบ้าน หยุดเข้าป่าไปหาเห็ด ล่าสัตว์

เป็นอีก หนึ่งเรื่องราว ที่ทั้งโซเชียลออกความคิดเห็นกันมากมาย วันที่ 24 ก.ย. พ ล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐม นตรี และรมว.กลาโหม พร้อมคณ ะ เดินทางมายังห้องดอยตุง โรงแรม เดอะ รีเวอร์ รีบาย กะตะธานี ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ แก่ผู้ว่ าราชก ารจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ

ช่วงหนึ่งนายกรัฐม นตรี กล่าวเน้นย้ำเรื่องการดับไฟป่า การทำฝาย รวมทั้งการปลูกป่าเพิ่มเติม ทุกอย่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้ว่าร าชก ารจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ แก้ปัญหาเรื่องไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นทุกปี ซึ่งทุกภาคส่วนต้องบูรณาการงานปฏิบัติร่วมกัน ทั้งในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนในพื้นที่

พ ล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งสำคัญอย่าเข้าป่าเพื่อที่ไปหาสัตว์ป่า หรือหาเห็ดอะไรกันอีก เพราะอาหารข้างนอกมีรับประทานเพียงพออยู่แล้ว ไม่ต้องเข้าไปหาในป่า

ถ้าคิดอยากจะทำ ก็ขอให้ไปคิดเรื่องการเพาะเห็ดในแปลงพื้นที่ชุมชน หรือป่าชุมชน ขอให้ใช้ประโยชน์ในลักษณะนี้ ขอร้องว่าอย่าไปทำลายป่า เพราะบางครั้งการเผาเพียงเล็กน้อยก็จะลุกลามจนไม่สามารถดับได้ ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน