พิ ษ c๐vid ทำปลาดุกโอเวอร์ไซส์ ขายไม่ได้

เรียกได้ว่าจากสถานการณ์ในบ้านเราตอนนี้ ส่งผลให้ธุรกิจหลายๆ มีการชะลอตัวลงเยอะมาก อันมาจาก พ.ร.ก.ฉุ กเฉิน และประกาศเคอร์ฟิวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จากสาเหตุดังกล่าวทำให้ธุรกิจทุกอย่างหยุดชะงักลง การเดินทางลำบากประชาชนเดือดร้อน แม้แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกใน จ.กำแพงเพชร ก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า เพราะไม่สามารถจับปลาส่งขายได้ จึงต้องเลี้ยงมาตลอด ทำให้ปลาดุกโอเวอร์ไซส์ หรือ ตัวใหญ่มากเกินขนาดจับขายที่กำหนดของตลาด เพราะประชาชนจะไม่ซื้อปลาตัวใหญ่มากเกินไป

อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ทางประมงอำเภอได้เข้ามาดู และช่วยหาตลาดให้ โดนถ้าขายได้จะได้มีทุนกลับมาเลี้ยงปลาบ่ออื่นต่อไป นอกจากปลาดุกบิ๊กอุยแล้ว ยังมีปลาดุกเผือกตัวใหญ่ๆ อีกเต็มบ่อ โดยเหมาะสำหรับผู้ใจบุญที่จะซื้อไปปล่อยทำบุญ หรือ เลี้ยงไว้ดูเล่น โดยมีขนาดตัวละครึ่งโลขึ้นไปจนถึงตัวละ 2 กิโล โดยทางบ่อก็จะขายในราคาเดียวกับปลาดุกธรรมดาคือกิโลละ 40 บาทเท่านั้น

ไม่มีตลาดส่ง

วอนรัฐช่วยด้วยจ้า

ขอบคุณ ข่าวไทย