รอดกันแล้ว วัคซีนโควิด ล็อตแรก 2 แสนโดส แตะแผ่นดินไทยแล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า รอดแล้ว เรียกได้ว่าดีใจกันทั้งประเทส สาวๆ คงดีใจคราวนี้ ก็ไม่ต้องใส่หน้ากากสักที ได้เวลาอวดสวยกันแล้วละ โดยตรงนี้ก็ ไกล้ จะถึง เข้ามาอีกแล้วกับผลของกองฉลาก ถือว่าเป็น เรื่องราวดีhappy ที่ต้องตามเลย

ล่าสุด เมื่อเวลา 10.05 น. สายการบิน Tg 675 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ได้ขนส่ง วั ค ซี นป้องกัน   ล็อต แรกของประเทศไทย จำนวน 200,000 โดส จาก บริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค จำกัด ส าธารณรั ฐประชาชนจีน โดยออกเ ดินทางจากสาธารณรัฐป ระชาชนจีนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.05 น. ที่ท่าอากาศย านสุวรรณภูมิ

ถึงไทยแล้ว  Tg 675

แตะแผ่นดินไทย  Tg 675

ซึ่งจะมีการทำพิธีรับ วั คซี น โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีการขนกล่องบรรจุ วั ค ซี น ออกมาจากเครื่องบิน โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายอนุทิน พร้อมคณะผู้ บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปรอรับวัคซี นด้วยตนเอง ท่ามกลาง การเฝ้ารอทำข่าวของสื่อมวลชน โดยวั ค ซี น ล็อตแรกจะเริ่มให้ประชาชน 13 จังหวัด

13 จังหวัดเตรียมตัวรับวัคซีนเลย